Liikmemaksud

Ühekordne liitumistasu 50 EUR

Aastamaks

Eelmise aasta müügitulu
(tuhandetes eurodes)
Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
FIE * 60 45 30 15
0..190 120 90 60 30
190..600 200 150 100 50
600..1900 340 255 170 85
1900..6000 460 345 230 115
6000..19000 600 450 300 150
19000..45000 800 600 400 200
>45000 1200 900 600 300
* FIE-le väljastatakse vaid üks ettevõtteprefiks, mis võimaldab genereerida maksimaalselt 999 GTIN koodi

Kui firma taotleb ainult globaalset asukohakoodi GLN või 12-kohalist ettevõtteprefiksit, siis ühekordne liitumistasu on 50 EUR ja iga-aastane liikmemaks 72 EUR.

Esimese aasta liikmemaks sõltub GS1 Estonia’ga liitumise ajast
jaanuar-märts
EUR
aprill-juuni
EUR
juuli-september
EUR
okt.-detsember
EUR
Ainult GLN-koodi/12-kohalise ettevõtteprefiksi kasutusõigus 72 54 36 18