Tegevliikmeks saamine

1. Tegevliikmeks saamiseks tuleb täita GS1 Estonia liikmeks astumise ankeet-avaldus, salvestada täidetud vorm oma arvutis ning saata digiallkirjastatult e-posti aadressile info@gs1.ee. Avalduse võib ka välja printida ja edastada allkirjastatuna posti, faksi või skaneerituna e-posti teel GS1 Estonia’le.

2. GS1 Estonia väljastab saadud avalduse alusel liikmemaksu arve, mis sisaldab ühekordset liitumistasu ja jooksva aasta liikmemaksu vastavalt GS1 Estonia juhatuse poolt kinnitatud maksumääradele.

3. Pärast liikmemaksu arve tasumist väljastatakse 1-2 tööpäeva jooksul firmale/ettevõtjale globaalne asukohakood GLN (Global Location Number), unikaalne ettevõtteprefiks ning firma kontaktandmed kantakse GS1 Tooteregistrisse. Firma poolt määratud kontaktisikule saadetakse e-posti teel kasutajatunnus ja salasõna GS1 Tooteregistrisse sisenemiseks.

4. Edaspidi tasutakse liikmemaks igal aastal esimeses kvartalis täisaasta eest (vt. Liikmemaksud ) GS1 Estonia poolt saadetud arvel näidatud maksetähtajaks.