Ajalugu

Vöötkoodi lugu sai alguse Florida rannas…

kui Norman Joseph Woodland joonistas maailma esimese vöötkoodi rannaliivale. Ja see esimene vöötkood muutis maailmamastaabis kõike – alates esimesest nätsupakendile trükitud vöötkoodist kuni tänaste jaekaubanduses, toitlustuses, tervishoius, tööstuses, panganduses kasutatavate täiustatud vöötkoodistandarditeni välja.

1973 – Ameerika Ühendriikide tööstuse juhid kinnitasid ühtse standardi toodete identifitseerimiseks – UPC vöötkoodi (Universal Product Code), mis on tänaseni kasutusel

1974 – asutati USA-s mittetulunduslik standardiorganisatsioon Uniform Code Council (UCC) ning 26.juunil skaneeriti esimene vöötkoodiga toode (Wrigley närimiskummipakk) Ohios, Marshi supermarketi kassas

1976 – otsustati lisada UPC vöötkoodile 13.-nes number, mis võimaldaks vöötkoodisüsteemi hakata globaalselt kasutama

1977 – asutati Euroopas 12 riigi organisatsioonide poolt mittetulunduslik assotsiatsioon EAN (European Article Numbering) peakorteriga Brüsselis.

1980 – alustati globaalse asukohakoodi standardi (GLN – Global Location Number) loomisega

1984 – Euroopa EAN Assotsiatsioonist saab EAN International seoses Jaapani, Austraalia, Uus-Meremaa ja Lõuna-Aafrika EAN organisatsiooniga ühinemisega

1989 – logistiliste ühikute märgistamiseks täiendatakse vöötkoodistandardit ja töötatakse välja UCC/EAN-128 vöötkood koos rakendusidentifikaatoritega AI, mis võimaldavad vöötkoodis näidata lisainfot (säilivuskuupäev, partiinumber, kogus jne.)

1990 – UCC ja EAN International allkirjastavad koostöölepingu globaalsete standardite kasutamiseks (45 riiki alustavad koostööd)

1992 - Eesti Kaubandus-Tööstuskoja presiidium otsustab moodustada kasumit mittetaotleva organisatsiooni – Eesti Kaubakoodi Assotsiatsiooni (EAN-EESTI), kelle ülesandeks hakkab olema kaubavöötkoodide väljastamine, vöötkoodialase töö koordineerimine ja Eesti Vabariigi esindamine rahvusvahelises organisatsioonis EAN International.

1993 - mais Šveitsis, Baselis toimuval EAN International’i Peaassambleel võetakse EAN-EESTI ühehäälselt vastu EAN International’i liikmeks 68.-nda riigina ja väljastatakse Eestile riigiprefiks 474. EAN-EESTI väljastab 45 asutajaliikmele omakorda ettevõtteprefiksid ja alustab vöötkoodiregistri haldamisega

1996 - septembris tehakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse otsusega (lähtuvalt uuest mittetulundusühingute seadusest) EAN-EESTI-le ettepanek registreerida organisatsioon iseseisva juriidilise isikuna

1997 – jaanuaris registreeritakse EAN-EESTI mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, uueks nimeks saab EAN-EESTI MTÜ

2003 – alustatakse raadiosagedusel RFID põhineva vöötkoodistandardi EPC (Electronic Product Code) väljatöötamisega, samuti kinnitatakse kahedimensionaalne DataMatrix vöötkood

2005 – rahvusvaheline organisatsioon EAN International muudab nime, nüüdseks on üks suur globaalne organisatsioon GS1 ja nimemuutus toimub vastavalt ka teistes riikides, EAN-Eestist saab GS1 Estonia