Piiratud ringlusega koodid

Piiratud ringlusega koodid - ühe ettevõtte või ühe riigi piires kasutatavad GTIN-koodid.

Piiratud ringlusega koodide GS1 prefiksid 02 ja 20-29 on rahvusvahelise organisatsiooni poolt reserveeritud kaupade kodeerimiseks vaid ühe riigi piires.

Iga riigi rahvuslik GS1 organisatsioon kehtestab reeglid piiratud ringlusega GTIN-koodide riigisiseseks kasutamiseks:

  • - ühe ettevõtte (ladu, jaekett) piires kaupade kodeerimiseks on mõeldud ettevõtte sisesed koodid (prefiksiga 02)
  • - muutuva kaaluga kaupade kodeerimiseks riigi piires (prefiksivahemik 20-29)

Prefiksite 20-29 kasutusreeglid Eestis

Kaalukaupade vöötkoodiga märgistamine