Identimine
GS1 koodid


GS1 süsteemi unikaalsed koodid võimaldavad toodete, kaubaartiklite, logistiliste ühikute, asukohtade, varade ja teenuste unikaalset identimist suvalises tarneahela punktis ükskõik millises maailma riigis. Firmal on võimalik kasutada erinevaid GS1 koode olenevalt sellest, mida ta soovib identida. Kõik ID numbrid moodustatakse firmale väljastatud GS1 globaalse ettevõtteprefiksi alusel (GCP - Global Company Prefix).

Mida soovitakse identida Näited GS1 kood
Tooted CD/DVD veebipoes või tort erinevates jaekauplustes müügiks GTIN (Global Trade Item Number)
Osapooled ja asukohad Ettevõtted, laod, tehased, kauplused GLN (Global Location Number)
Logistilised ühikud Kaubaalused, konteinerid SSCC (Serial Shipping Container Code)
Korduvkasutatavad transpordipakendid Kaubaalused, kastid, taara GRAI (Global Returnable Asset Identifier)
Varad – masinad ja seadmed Meditsiinitehnika, tootmis- ja IT seadmed ning varuosad GIAI (Global Individual Asset Identifier)
Inimesed Püsikliendiprogrammide liikmed, patsiendid, töötajad GSRN (Global Service Relation Number)
Dokumendid Tulumaksu nõuded, juhiload, saadetiste blanketid, kindlustuspoliisid GDTI (Global Document Type Identifier)
Kupongid Digitaalsed või trükitud sooduskupongid GCN (Global Coupon Number)

Täiendavat infot leiate GS1 standardid ja juhendmaterjalid.