LEI koodi registreerimisteenus

LEI - Legal Entity Identifier

LEI kood ehk Legal Entity Identifier on rahvusvaheline tunnuskood, mis on mõeldud finantsturgudel tegutsevate ettevõtete unikaalseks identifitseerimiseks. Tegemist on 20-kohalise tähtnumbrilise koodiga, mis tagab läbipaistvuse ja turvalisuse erinevate finantsosaliste vahel, võimaldades seeläbi tehingute jälgitavust. Lisateave LEI kohta Finantsinspektsiooni ja GLEIFi veebisaidil.

GS1 Estonia ja LEI

LEI väljaandmise suhtes kohaldatakse rangeid eeskirju. Üksnes organisatsioonidel, kes on edukalt läbinud Global Legal Entity Identifier Foundation’i (GLEIF) akrediteerimisprotsessi, on õigus väljastada LEId. . LEIde väljastajaid nimetatakse kohalikeks tegevusüksusteks (LOU - Local Operating Unit). Rahvusvaheline GS1 organisatsioon sai LOU staatuse 2018.a. mais ja GS1 Estonia tegutseb tema registreerimisagendina alates 01.06.2018.a. Kõik teie poolt tehtavad LEI taotlused vaadatakse meie poolt üle ja edastatakse globaalsele GS1-le, kes väljastab LEI koodi.

Kes vajab LEI-d?

Ettevõtetele, kes kauplevad tuletisväärtpaberitega ja kellele on EMIR’i (Euroopa turu infrastruktuuri regulatsioon) alusel nõutav sellisest tegevusest teavitamine, on LEI kohustuslik juba alates 12. veebruarist 2014.

Alates 3. jaanuarist 2018 laienes LEI rakendusala vastavalt uuele Euroopa finantsinstrumentide turgude direktiivile 2014/65/EU ja finantsmäärusele nr 600/2014 artikkel 26.

Kõik Euroopa finantsasutused/investeerimisteenuste pakkujad peavad teavitama järelvalveasutusi kõikide oma juriidilistest isikutest klientide tehtud tehingutest, mis hõlmavad konkreetseid finantsinstrumente. Eestis teostab väärtpaberituru üle riiklikku järelevalvet Finantsinspektsioon.

Selle tulemusena on Euroopas välja töötatud uus identifitseerimisnõue ehk LEI koodi registreerimiskohustus. Seda kohaldatakse iga juriidilise isiku suhtes, kes tegeleb kaubeldavate finantsinstrumentidega nagu aktsiad, võlakirjad, ETFid, tuletisväärtpaberid. LEI koodi ei ole vaja, kui klient teeb tehinguid kauplemiskohas mittekaubeldavate instrumentidega nagu fondiosakud, osaühingute osad. Kohustuslik identifitseerimine kehtib ostu ja müügi tehingute (ka börsiväline turg), mõnede konkreetsete ülekannete, vabatahtlike korporatiivsete toimingute ja annetuste kohta.

Mida see tähendab teile kui ettevõttele?

Kõik juriidilised isikud, kes soovivad osta või müüa ühte eespool nimetatud finantsinstrumentidest, peavad ennast LEI abil identifitseerima. Juriidiline isik vastutab ise oma LEI saamise eest.

Eraisikud ja ettevõtte osakonnad, millel puudub juriidiline autonoomia, ei vaja LEI-d.