Vöötkoodi genereerimine

Numberkoodi registreerimine

GTIN/EAN-koodi saamiseks tuleb esmalt liituda GS1 Estonia MTÜ-ga ja saada GS1 Tooteregistrile juurdepääs. Liikmesfirma esindaja registreerib igale tootele GS1 registris GTIN numberkoodi (koosneb riigi- ja ettevõtteprefiksist, tootenumbrist ning kontrolljärgust), mille alusel genereerib süsteem koheselt ka vöötkoodipildi. GTIN koodi viimane number ehk kontrolljärk arvutatakse eelnevate numbrite alusel spetsiaalse algoritmi järgi, mida tehakse GS1 registris toote registreerimisel automaatselt. Kontrolljärku saab eraldi arvutada ka siin.

Vöötkoodi mõõtmed

Tootepakendi/etiketi kujundamisel on oluline jälgida, et oleks jäetud piisavalt ruumi vöötkoodile. Vöötkoodi suuruse valikul lähtutakse rahvusvahelisest standardist Vöötkoodi mõõtmed. Rahvusvahelistele nõuetele vastava minimaalse EAN-13 vöötkoodi suurusest (29,83 x 18,28 mm, suurendussuhe 80%) väiksemat ei ole lubatud kasutada.

Vöötkoodi värv

Tootepakendi/etiketi värvide valikul peab tähelepanu pöörama ka vöötkoodi värvile. Tuleb arvestada, et mustad jooned valgel taustal annavad parima kontrasti, on seetõttu optilise lugejaga hästi loetavad ja seega ka enimkasutatavad. Kui soovitakse kasutada värvilist tausta või triipe, peab eelnevalt tutvuma GS1 Estonia poolt välja antud “Värvijuhis” esitatud lubatud ja keelatud värvikombinatsioonidega. Mingil juhul ei tohi kasutada punaseid triipe, sest optilise lugeja infrapunane kiir neid lihtsalt ei näe.