Üle-eelmise aasta müügitulu
(tuhandetes eurodes)
Liikmemaks kalendriaastas
(EUR)
FIE *60
0..190120
190..600200
600..1900340
1900..6000460
6000..19000600
19000..45000800
>450001200
Ainult GLN-koodi/12-kohalise ettevõtteprefiksi kasutusõigus 72