TEADE GS1 ESTONIA ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA

Vastavalt mittetulundusühingute seaduse §20 lg 2 ja GS1 Estonia põhikirja punktidele 6.5. ja 6.7. teatab GS1 Estonia MTÜ juhatus:

GS1 Estonia liikmete korraline üldkoosolek toimub 3.mail 2016.a. algusega kell 15
GS1 Estonia büroo nõupidamiste ruumis aadressil Tallinn, Roosikrantsi 2, VII korrus

Üldkoosoleku päevakord:
1. GS1 Estonia 2015.a. majandusaasta aruande ärakuulamine ja kinnitamine
2. GS1 Estonia audiitori aruande ärakuulamine
3. GS1 Estonia 2016.a. tegevuskava

 


Kellele kuulub vöötkood?
Leia vöötkoodi numbrite järgi koodiomaniku kontaktandmed või toote nimetus